Besøg vores online tilbud:

Brevkassen

Chatten

Linjen

Hvad er sorg?

Hvor mange oplever sorg?

Årligt dør mellem 50-55.000 mennesker i Danmark. I gennemsnit efterlades fire mennesker i sorg for hvert dødsfald. Årligt oplever mere end 200.000 oplever altså en ’ny sorg’.

Forskning og undersøgelser viser, at mere end 9 ud af 10 mennesker i sorg, klarer sig igennem sorgen på egen hånd. De gennemgår en naturlig sorgproces. En proces, der kan være pinefuld, men som er mulig at komme igennem ved hjælp af fx familie, venner og andet netværk og tidens gang.

Sorgbearbejdelse er en meget individuel proces. Nogle vil have behov for at tale meget om deres sorg, og om den, de har mistet, mens andre ikke har så stort et behov for at tale. Forskning viser, at det ene ikke er bedre end det andet.

Hvad kendetegner sorg?

Ved alle sorgreaktioner er det normalt og naturligt, at der er: 

  • følelsesmæssige reaktioner – fx længsel, tomhed, vrede, hjælpeløshed, ensomhed mv
  • fysiske reaktioner – fx søvnproblemer, hovedpine, manglende energi, kvalme, mavepine, hjertebanken, åndenød mv
  • adfærdsmæssige reaktioner – fx social isolation, gråd, irritabilitet, sårbarhed, afhængighed, opfarenhed, ændrede seksualvaner
  • kognititve reaktioner – fx nedsat koncentration, manglende beslutningsevne, tab af fremtidsperspektiv, undgåelse af minder, forstyrrelser af perception
  • eksistentielle reaktioner – fx meningsløshed, identitetstab, isolation, oplevelser af uretfærdighed mv.

Normal sorg og kompliceret sorg?

Forskning viser, at knap hver tiende – helt præcist 7% ifølge den danske sorgforsker Mai-Britt Guldin – ikke kommer naturligt igennem sorgen. De rammes af kompliceret sorg og får deres tilværelse, trivsel og hverdag invalideret af det tab, de har lidt. De får brug for professionel og specialiseret hjælp i sundhedsvæsenet.

På børne- og ungeområdet er der lignende resultater, dog fremhæver International forskning, at der kan være en yderligere gruppe på 10 – 20 %, som er i risiko for at udvikling kompliceret sorg.

Kompliceret sorg er, når sorg bliver ved. Det vil sige, når man efter seks måneder efter et tab fortsat oplever en megen intens sorg.

grafkompliceretstor
De fleste sørgende vil efter tabet opleve optagethed af tabet, voldsomt savn/længsel, søvnbesvær og meningsløshed. Disse reaktioner vil dog i den normale sorgproces være aftagende. Hos dem der udvikler komplicerede sorgreaktioner er reaktionerne så gennemgribende og vedvarende, at de sørgende ikke kan komme videre uden specialiseret psykologisk behandling.

Et udbredt kriterie for at identificere kompliceret sorg er funktionsevnen i dagligdagen. Altså evnen til at holde fast i uddannelse, job, sociale relationer, daglige gøremål mv. Funktionsevnen skal være væsentligt nedsat i mere end 6 måneder, for at vi kan tale om kompliceret sorg.

Kompliceret sorg som diagnose

I WHO arbejdes der i øjeblikket på at revidere den eksisterende diagnoseliste (ICD10). I den reviderede liste, som forventes at være klar i 2018, er det forventningen, at kompliceret sorg bliver en selvstændig diagnose. 

Læs indlæg af psykolog Jesper Roesgaard Mogensen i PsykologNyt: Hvis sorg bliver en diagnose

Læs artikel i Kristelig Dagblad: FN vil gøre sorg til diagnose

Læs indlæg af Preben Engelbrekt, direktør i Børn, Unge & Sorg: Forbered Danmark på sorg som diagnose! 

Læs debatindlæg i Berlingske af Preben Engelbrekt: Kathrine Lilleør romantiserer sorgen

Læs kronik i Politiken af Preben Engelbrekt og Ditte Winther-Lindqvist: Terapikulturen har taget overhånd

Hvordan opleves kompliceret sorg?

Dorthe Lassen udviklede kompliceret sorg efter en række dødsfald i familien. Hun blev tilbud psykologhjælp, men sidder i dag – mere end 3 år efter dødsfaldene – fast i en kompliceret sorg. Dorthe Lassen er et godt eksempel på, at kompliceret sorg kræver specialiseret behandling og at behandlingsmulighederne i dag er mangelfulde. 

Læs hele hendes beretning her!
dorthekompliceretsorg  

Mere om sorg

Vil du vide mere om sorg, kompliceret sorg, sorgteorier og sorgarbejde og -behandling? Klik dig ind her og få et overblik over artikler om sorg i fagblade og videnskabelige tidsskrifter. 

Arbejder du professionelt med sårbare børn og unge og ønsker du dybdegående viden om børn og unges sorgprocesser? Gå i dybden med bogen ‘At forstå sorg‘ af Preben Engelbrekt og Jesper Roesgaard Mogensen.