Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkassen

Chatten

Linjen

De frivillige

Det frivillige arbejde

Børn, Unge & Sorg har et stort korps af unge frivillige tilknyttet både i København og Aarhus. De frivillige har selv mistet en forælder eller søskende, men er kommet godt videre i livet. Så godt, at de nu er i stand til at bruge deres dyrekøbte erfaringer til at støtte andre unge, der oplever alvorlig sygdom eller dødsfald i familien. Se billeder af de frivillige.

De frivillige sidder klar ved telefon og computer mandag til torsdag fra 17-21, hvor du kan tale eller skrive med dem via telefon eller chat. De frivillige besvarer også de indlæg, som kommer til de to brevkasser.

Læs mere om de online tilbud: Linjen, Chatten, SMS’N og Brevkassen 

De online tilbud er for unge, som oplever alvorlig sygdom eller dødsfald i familien. Men er du fx forælder, ven, kæreste eller andet, er du også meget velkommen til at ringe eller skrive for at høre om deres erfaringer, og hvordan du bedst kan støtte.

De frivillige holder også løbende cafeaftener for unge, der har mistet. Du kan følge med på Facebook og under arrangementer. Se arrangementer.

Kunne du tænke dig at blive frivillig?

Det er af meget stor betydning for mange sørgende unge at kunne møde jævnaldrende, der har personligt kendskab til, hvor svært det kan være, når man mister en forælder eller søskende – hvad enten det er efter sygdom eller pludseligt pga. ulykke eller selvmord. Vi ved, at mange netop i den kontakt har nemmere ved at dele de svære tanker og følelser, som de ellers er alene med. Det kan give håb og fortrøstning at se, at det er muligt at få det godt igen. 

For at blive frivillig i Børn, Unge & Sorg er det først og fremmest af afgørende betydning, at du har lyst og overskud til at bidrage med dine egne erfaringer – også selvom disse kan være smertefulde. Det er de erfaringer, som vores brugere kan finde genkendelse i, og som de sætter stor pris på. Samtidig fortæller vores frivillige, at det er givende for dem at opleve, at de ved at fortælle om deres egne oplevelser kan være en god støtte for andre unge i lignende situationer. Vi forventer altså ikke, at du har professionel erfaring med samtaleterapi eller lignende. Personligt engagement og overskud er det vigtigste. 

Vi har både frivillige, som har mistet en søskende eller en forælder. Du kan læse mere i nedenstående.

Frivillig med forældertab

Som frivillig med forældertab er der en række kriterier, vi gerne ser opfyldt:

 • Du skal være mellem 20 og 28 år.
 • Du skal have mistet en far eller mor efter svær sygdom, selvmord eller ulykke, mens du var 16-28 år.
 • Der skal være gået mindst et år og højst fem år siden dødsfaldet.
 • Du skal være kommet så godt igennem sorgen over at have mistet en eller begge forældre, at

  sorgen og savnet ikke længere er dominerende.

 • Eventuel hjælp fra professionelle behandlere skal være afsluttet for mindst et halvt år siden.
 • Du skal være et positivt eksempel på, at man på trods af tab og traumer alligevel kan få et tilfredsstillende liv.
 • Du skal have lyst, evner og overskud til at hjælpe andre i svære livssituationer.
 • Du skal indgå i den løbende kvalificering og supervision, som Børn, Unge & Sorg tilbyder.
 • Du skal støtte unge i overensstemmelse med Børn, Unge & Sorgs målsætninger.

Opgaver og omfang

De frivillige udfører forskellige opgaver i Børn, Unge & Sorg. Sammen med én af vores psykologer finder du ud af, hvilke opgaver der passer bedst til dig. Ind imellem kan der være opgaver, der kræver lidt mere, men du skal regne med i gennemsnit at bruge ca. én aften om ugen. 

De frivillige i København løser følgende opgaver:

 • Besvarer brevkasseindlæg på hjemmesiden
 • Chatter med unge, der har alvorligt syge forælder, eller som har mistet en far eller mor
 • Taler med de unge, der ringer til Linjen 
 • Leder samtalegrupper for unge, der har mistet en forælder
 • Arrangerer caféaftener 
 • Diverse formidlingsopgaver
 • Frivilligvejledere (uddanner nye frivillige)

De frivillige i Aarhus løser følgende opgaver:

 • Leder samtalegrupper for unge, der har mistet en forælder
 • Arrangerer caféaftener
 • Diverse formidlingsopgaver

Frivillig med søskendetab

Som frivillig med søskendetab er der en række kriterier, vi gerne ser opfyldt:

 • Du skal være mellem 20 og 28 år.
 • Du skal have mistet en søster eller bror efter svær sygdom, selvmord eller ulykke, mens du var 16-28 år.
 • Der skal være gået mindst et år og højst fem år siden dødsfaldet.
 • Du skal være kommet så godt igennem sorgen over at have mistet en søskende, at sorgen og savnet ikke længere er dominerende.
 • Eventuel hjælp fra professionelle behandlere skal være afsluttet for mindst et halvt år siden.
 • Du skal være et positivt eksempel på, at man på trods af tab og traumer alligevel kan få et tilfredsstillende liv.
 • Du skal have lyst, evner og overskud til at hjælpe andre i svære livssituationer.
 • Du skal indgå i den løbende kvalificering og supervision, som Børn, Unge & Sorg tilbyder.

Du skal støtte unge i overensstemmelse med Børn, Unge & Sorgs målsætninger. 

 

 

Opgaver og omfang

De søskendefrivillige udfører forskellige opgaver i vores afdeling i København. Sammen med én af vores psykologer finder du ud af, hvilke opgaver der passer bedst til dig. Ind imellem kan der være opgaver, der kræver lidt mere, men du skal regne med i gennemsnit at bruge to aftener om måneden.

De søskendefrivillige løser følgende opgaver:

 • Besvarer brevkasseindlæg på hjemmesiden
 • Arrangerer caféaftener 
 • Diverse formidlingsopgaver 

Ansøgning og procedure

Hvis du er interesseret i at blive en del af vores team af unge frivillige, så skriv en mail, hvor du kort fortæller om dig selv, hvem du har mistet, hvad der interesserer dig ved Børn, Unge & Sorgs arbejde, og om du vil tilknyttes vores afdeling i København eller Århus. Du skal sende din mail til info@bornungesorg.dk

Næste gang vi optager nye frivillige, vil du først blive indkaldt til en samtale med én af vores psykologer. Denne samtale fokuserer både på det tab, du har lidt og dine muligheder og ønsker for at arbejde hos os. 

Hvis I bliver enige om at samarbejde om Børn, Unge & Sorgs mange opgaver, vil du efterfølgende blive tilbudt kvalificeringskurser og løbende supervision. 

Du er meget velkommen til at ringe til os og høre nærmere: 70 266 766

Læs mere her

job-som-frivillig-i-børn-unge-og-sorg-pjece