Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Modul 3: Voksne og ældre

På modulet er der fortsat fokus på udviklingspsykologien og terapeutiske arbejdsmetoder. Desuden undersøger vi kompliceret sorg som diagnose og reducering af fordomme og tabuer inden for sorgområdet.

På modulet er der fokus på:

  • Introduktion til udviklingspsykologien for voksne herunder også ældre
  • Komplicerede sorgreaktioner på tværs
  • Naturlige og vedvarende sorgreaktioner hos voksne herunder også ældre
  • Kompliceret sorg som en diagnose
  • Reducering og nedbrydning af fordomme og tabuer om sorg 
  • Rådgivning og støtte ved naturlig sorg – psykoedukation
  • Samtaleteknik – kontrakt
  • Viden om terapeutiske arbejdsmetoder i komplicerede sorgreaktioner – kognitiv adfærdsterapi, narrativ terapi og mindfulness
  • Værktøjer til forbedringsarbejdet

På uddannelsesdagen på egen arbejdsplads arbejdes der konkret med forbedringsarbejdet og egen kompetenceudvikling i praksis.