Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkassen

Chatten

Linjen

Nu får flere sorgramte børn behandling

Nu får flere sorgramte børn behandling

En bevilling på 5,5 mio. kr. fra Ole Kirk’s Fond gør det nu muligt for Børn, Unge og Sorg, at tilbyde flere sorgramte børn og unge specialiseret sorgbehandling.

Børn, Unge & Sorg har modtaget 5,5 mio. kr. fra Ole Kirk’s Fond til arbejdet for efterladte børn under 18 år med kompliceret sorg.

Støtten er givet til to indsatser, der hver især understøtter Børn, Unge & Sorgs overordnede formål – nemlig at sikre højt specialiseret sorgterapi til børn med kompliceret sorg i Danmark.

Pengene går til:

  • At nedbringe Børn, Unge & Sorgs egne ventelister på terapi til børn og unge under 18 år
  • At udbrede Børn, Unge & Sorgs viden og metoder i sorgarbejdet til kommunerne

I Børn, Unge & Sorg vil vi gerne behandle alle de børn med behov for professionel hjælp, der henvender sig til os. Det har vi igennem længere tid ikke været i stand til og derfor er ventelisterne og ventetiden vokset meget. Vi er desværre helt oppe på ventetider på over et år. De lange ventelister har store konsekvenser for efterladte børn, hvis liv i de mange tilfælde i forvejen er sat helt på stand-by. Derfor er vi enormt taknemmelige for donationen fra Ole Kirk’s Fond ” siger direktør Preben Engelbrekt.

Støtten fra Ole Kirk’s Fond gør det muligt for Børn, Unge & Sorg, at behandle op mod 100 børn yderligere hvert år i de næste to år.  Derudover giver bevillingen fra Ole Kirk’s Fond mulighed for at flere sorgramte børn får adgang til behandling lokalt i deres egen kommune.

Ole Kirk’s Fond har tidligere støttet Børn, Unge & Sorgs arbejde med at indsamle, systematisere og teste effekten af vores behandlingsmetoder. Arbejdet har resulteret i en behandlingsmanual i sorgterapi til børn, som Børn, Unge & Sorg netop nu tester i 3 kommuner. Den nye bevilling fra Ole Kirk’s Fond betyder, at arbejdet med at sikre lokal viden om sorg i hele landet nu kan udvides til 20 kommuner.

Ole Kirk’s Fond er en almennyttig fond, som arbejder for at fremme livskvalitet for børn og deres familier. For Ole Kirk’s Fond er det vigtigt, at bevillingen er med til at sikre udbredelse af BU&S’s behandling i hele landet, så flere sorgramte børn og deres familier kan opretholde bedst mulig livskvalitet.

Caroline Heering, Direktør i Ole Kirk’s Fond forklarer:

”I Ole Kirk’s Fond arbejder vi på en lang række områder for at fremme børns livskvalitet. Derfor har vi nu igen valgt at støtte Børn, Unge & Sorg, der gør en stor forskel for børn og familier i en meget svær situation. Med bevillingen hjælper vi efterladte børn både på kort og lang sigt. Her og nu nedbringer vi ventelister, og på sigt sikrer vi bedre og hurtigere hjælp til flere sorgramte børn gennem udbredelse af viden om sorgarbejde til kommunerne.”

Caroline fortsætter: ”Derudover bruger Børn, Unge & Sorg mange kræfter på at evaluere og teste egne behandlingsmetoder. I Ole Kirk’s Fond er vi derfor overbeviste om, at det er effektive behandlingsmetoder, som vi nu er med til at udbrede til hele landet”.


Læs mere om Ole Kirk’s Fond her!