Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkassen

Chatten

Linjen

Forskningsmedarbejder søges til Det Nationale Sorgcenter i København

Forskningsmedarbejder søges til Det Nationale Sorgcenter i København

København
Vil du arbejde med systematisering og formidling af viden om kompliceret sorg? Vil du være drivkraften ift. at styrke forskning i evidensbaserede behandlingsmetoder og i udarbejdelse af evalueringsdesign, og er du erfaren udi anvendelsen af de kvantitative metoder, der underbygger dette? Er du samtidig en dygtig og dynamisk formidler? Så er jobbet som forskningsmedarbejder i Det Nationale Sorgcenter i København noget for dig.

Vi tilbyder:
Vi er en arbejdsplads med et højt arbejdstempo, som vægter samarbejde og dedikation højt.

Vi tilbyder en spændende stilling i et videncenter, som er under opbygning. Et selvstændigt job med meningsfulde opgaver i en organisation, hvor vi arbejder for, at sygdom og sorg ikke må ødelægge livet. I Det Nationale Sorgcenter er ansat 7 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde, som alle arbejder med at styrke og koordinere forskning inden for sorgområdet.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

 • Foretage implementeringsforskning
 • Udarbejdelse af evalueringsdesign og foretage evalueringer ift. til større udviklingsopgaver i Det Nationale Sorgcenter
 • Foretage og formidle statistiske analyser af interventionsstudier og evalueringer
 • Samarbejde med eksterne forskere omkring design af kliniske effektstudier og evalueringer med særligt fokus på RCT
 • Foretage surveystudier
 • Udarbejde forandringsteori

Vi forventer:
Du har en relevant ph.d. grad. Du formår at agere i et tværfagligt miljø, hvor forskellige fagligheder og funktioner skal understøtte hinanden. Du har lyst til at sætte dig ind i forskningsområdet omkring kompliceret sorg på tværs af aldersgrupper. Desuden er det vigtigt, at du har mod på at være projektleder og arbejde med forskningsopgaver i en organisation, hvor faglige og forskningsmæssige argumenter er indlejret i en praktisk, politisk og økonomisk virkelighed.

Mere konkret lægger vi vægt på, at du:

 • Har erfaring med at indsamle, systematisere og formidle viden.
 • Har erfaring med anvendelse af kvantitative metoder, gerne randomiserede kontrollerede forsøg.
 • Har erfaring med projektledelse.
 • Har erfaring med at skrive videnskabelige artikler på engelsk og formidle forskningsresultater bredt set.
 • Er en dygtigt formidler.
 • Kan lide at arbejde selvstændigt og opstille mål for dig selv, men samtidig formår at bevare et fokus på helheden og organisationens behov.

Ansættelsesvilkår
Vi aflønner efter statens takster, og stillingen er uden højeste arbejdstid.

Ansøgningsprocedure
Du bedes sende din ansøgning elektronisk til ans.forsk@sorgcenter.dk vedlagt CV. Da vi leder efter den bedste medarbejder til stillingen, afholder vi løbende samtaler. Stillingen forventes bemandet pr. 1. juli/august 2018.

Hvis du ønsker yderligere informationer eller har spørgsmål til dette stillingsopslag, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Karina Madsen på 40888782.

Om Det Nationale Sorgcenter| Børn, Unge & Sorg
Børn, Unge & Sorg blev etableret i 2000. Missionen var – og er – at arbejde for, at sygdom og sorg ikke ødelægger livet for børn og unge. Vi hjælper hvert år mere end 2.000 børn og unge, når alvorlig sygdom eller død rammer nærmeste familie. Vi har behandlingscentre i København, Århus og Odense, hvor vi også har tilknyttet frivillige. Børn, Unge & Sorg blev i 2017 udpeget af Sundhedsstyrelsen til at etablere Det Nationale Sorgcenter. Her indsamler, systematiserer og forankrer vi viden om kompliceret sorg og arbejder desuden med at styrke og koordinere forskningen i evidensbaserede behandlingsmetoder og med at koble ny viden sammen med praktiske erfaringer. Vi har ambitioner om, at vores indsats resulterer i en endnu mere effektiv sorgbehandling af efterladte børn og unge, voksne og ældre, da vi har evidens for, at vores arbejde ikke bare hjælper den enkelte, men også har en stor samfundsmæssig værdi. Vi modtager midler fra Socialministeriet, Sundhedsstyrelsen, Københavns, Aarhus´ og Frederiksberg Kommuner, fonde, bidrag fra private og virksomheder.

Læs mere på vores hjemmeside: www.sorgcenter.dk