Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Mere hjælp til mennesker i sorg

Mere hjælp til mennesker i sorg

TrygFonden indgår nu et omfattende partnerskab med Det Nationale Sorgcenter om at gøre livet lettere for alle efterladte i Danmark.

Hvert år mister 55.000 danskere en, der står dem nær. Ét dødsfald efterlader i gennemsnit fire mennesker i sorg. Godt 200.000 personer i Danmark oplever hvert år en sorg, som kan vare i flere år eller være livsvarig. En sorg som mange efterladte savner hjælp til at lære at leve med som en naturlig del af livet.

TrygFonden indgår nu et omfattende partnerskab og samarbejde med Det Nationale Sorgcenter. Samarbejdet koncentrerer sig om to hovedområder. Dels en stor styrkelse af det frivillige arbejde på sorgområdet og dels en markant investering i indsamling og formidling af viden om kompliceret sorg.

– Kompliceret sorg kan give både fysiske og psykiske problemer og bl.a. vise sig ved en relativt højere forekomst af kræft, hjertekarsygdomme og forhøjet blodtryk samt en øget risiko for misbrug og selvmord. Livskvaliteten kan samtidig blive forværret af svækkede sociale relationer, og særligt for ældre er kompliceret sorg forbundet med ensomhed og isolation. Vi er derfor glade for, at vi med det nye samarbejde forhåbentlig kan gribe de efterladte, inden det går så galt, siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Ifølge Danmarks Statistik vil antallet af årlige dødsfald vokse med 25 pct. over de næste 25 år på grund af den demografiske udvikling i Danmark.  Partnerskabet indledes derfor på det helt rigtige tidspunkt. Partnerskabet løber foreløbigt over tre år fra 2018. Aktiviteterne i partnerskabet er allerede under planlægning og medfører en bevillig på 14.5 mio. kr. til aktiviteterne i 2018-2020.

– Det nye sorgpartnerskab med TrygFonden kommer til at ændre dagsordenen på sorgområdet i Danmark. Langt flere efterladte vil i fremtiden opleve at deres sorg og tab får en legitim og naturlig plads i deres liv. Og de 10-15 pct. af alle efterladte, der bliver syge af sorg vil få både tidligere og mere kvalificeret professionel hjælp. Jeg er utrolig glad for den tillid TrygFonden viser os og ikke mindst for at den brede indsats for alle efterladte og den mere specialiserede indsats for efterladte med kompliceret sorg, vægtes lige højt i partnerskabets aktiviteter, siger Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter.

Se mere på DR.dk, Kristeligt Dagblad, BT eller Fyens Stiftstidende. Og Radio24syv

NYE AKTIVITETER

Partnerskabet mellem TrygFonden og Det Nationale Sorgcenter indebærer en der igangsættes en række nye aktiviteter i løbet af partskabets første 3-årige periode.

DET FRIVILLIGE OMRÅDE

Landsdækkende Sorglinje

Det kan have stor betydning for efterladte at møde ligesindede. Børn, Unge & Sorg – som Det Nationale Sorgcenter udspringer af – har i mere end 10 år drevet en landsdækkende sorglinje for unge efterladte, drevet af frivillige unge efterladte selv.  Linjen udvikles og udvides nu til at alle aldersgrupper og bemandes derfor fremover af efterladte i alle aldersgrupper.

Fortrolige voksne

Mange unge, der mister en forælder, oplever efter deres tab at stå helt uden voksenstøtten, fordi deres kontakt til den anden/levende forælder er dårlig eller ikke eksisterende. Det gælder hver tredje efterladt ung mellem 15 og 24 år. Derfor etableres nu som en del af partnerskabet et korps af frivillige Fortrolige Voksne, der skal støtte unge med ingen eller begrænset voksenkontakt.

VIDENCENTER

Kliniske retningslinjer

Det Nationale Sorgcenter er med støtte fra Sundhedsstyrelsen ved at udarbejde Kliniske Retningslinjer for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af Kompliceret Sorg / Forlænget Sorgreaktion. Samarbejdet med TrygFonden giver mulighed for at udbrede og implementere de nye kliniske retningsliner hos alle vigtige og relevante faggrupper i kommuner og regioner i hele landet.

Forskning og faglige netværk

Det Nationale Sorgcenter skal etablere faglige netværk blandt klinikere og forskere på sorgområdet. Selv skal centeret iværksætte et større forskningsprojekt om effekten af behandling/sorgterapi til mennesker med kompliceret sorg.

Langvarig forankring af Det Nationale Sorgcenter

Det Nationale Sorgcenter udspringer af Børn, Unge & Sorg, der i næsten 20 år har hjulpet børn og unge, der oplever at en forælder eller søskende bliver alvorligt syg eller dør. Det Nationale Sorgcenter er et videncenter, der indsamler, forsker i og formidler viden om kompliceret sorg på tværs af alle aldersgrupper og som arbejder bredt for en aftabuisering af død og sorg. Centeret blev etableret i 2017 med bl.a. en 3-årig bevilling fra Sundhedsstyrelsen. Der er således behov for allerede nu at få udarbejdet en langvarig forankringsstrategi.

Læs mere om Det Nationale Sorgcenter på www.sorgcenter.dk

Læs mere om TrygFonden på www.trygfonden.dk

NØGLETAL PÅ SORGOMRÅDET

– 55.000 personer i Danmark mister årligt en nærtstående og i gennemsnit efterlades fire personer i sorg hver gang et menneske dør.

– 10-15 pct. af alle efterladte bliver syge af sorg. De udvikler såkaldt ’kompliceret sorg’ eller ’forlænget sorgreaktion’, hvor sorgen – selv efter lang tid – ikke aftager og hvor sorgen uden professionel hjælp og behandling, vil ødelægge livet.

– Ubehandlet kompliceret sorg koster samfundet 3,4 mia. kr. om året.

– Undersøgelser af effekten af behandling af unge med kompliceret sorg, viser at samfundet får pengene 11 gange igen, for hver gang, der investeres i et behandlingsforløb.

– 3 ud af 4 efterladte oplever, at sorgen har påvirket deres arbejds- eller studieliv negativt. For næsten halvdelen af alle efterladte har tabet haft stor negativ indflydelse på arbejds- eller studieliv.

– Mere end 40 pct. af alle efterladte har i kortere eller længere tid været sygemeldte efter de mistede.

– Langt de fleste efterladte søger hjælp og støtte til at håndtere sorgen. De fleste bruger netværket, men seks ud af 10 efterladte har derudover brugt en psykolog, halvdelen har opsøgt ligesindede (andre efterladte), halvdelen har søgt læge og hver femte har henvendt sig til en præst.

– 3 ud af 4 efterladte har skjult deres sorg over for familie og øvrige omgivelser for ikke at belaste dem eller fordi de frygtede, at det ikke var ok, at sorgen fyldte så meget/længe.

– 8 ud af 10 efterladte savner at tale med nogen om den person de har mistet.