Besøg vores online tilbud:

Brevkassen

Chatten

Linjen

Det Nationale Sorgcenter søger frivilligkoordinator snarest muligt

Det Nationale Sorgcenter søger frivilligkoordinator snarest muligt

Frivilligkordinator, København

Vil du arbejde for, at sygdom og sorg ikke ødelægger livet for børn, unge, voksne og ældre? Vil du være drivkraften i at udvide og tilpasse vores frivillige aktiviteter, så de ud over børn og unge også omfatter voksne og ældre? Så er jobbet som frivilligkoordinator hos Det Nationale Sorgcenter noget for dig.

Vi tilbyder:
Et selvstændigt job i en organisation, der er i en større omstillingsproces, hvor vi blandt andet skal udvide vores frivillige aktiviteter til også at omfatte voksne og ældre, samt etablere mentorordninger for sårbare unge.

Det Nationale Sorgcenter er etableret i regi af Børn, Unge & Sorg, og vi har stor erfaring i at arbejde med frivillige. Vores frivillige formidler egne erfaringer, og har alle selv prøvet at miste en nærtstående på grund af sygdom eller pludselig død. Oftest en forælder. Derfor er målet med vores frivillige tilgang en ligeværdig dialog og erfaringsudveksling omkring sorg.

Vores frivillige aktiviteter består i dag af:

 • Frivillige landsdækkende tilbud, både via telefon og chat mv.
 • Gennemførelse af caféaftener i København, Aarhus og Odense for unge, der har mistet
 • Gennemførelse af frivillig-ledede samtalegrupper for unge med naturlig sorg

Markant udvidelse af det frivillige område
I løbet af de næste par år skal vi udvide vores frivilligområde markant. I løbet af 2018 etablerer vi blandt andet en landsdækkende telefonrådgivning for efterladte voksne og ældre, og vi etablerer en mentorordning for efterladte unge med begrænset voksenkontakt.

Derfor skal vi rekruttere en del frivillige voksne og ældre, der kan gennemføre telefonsamtaler og afholde netværksskabende arrangementer overfor voksne og ældre. Der venter en omfattende opgave med at rekruttere, uddanne og supervisere nye frivillige, der alle har mistet en nærtstående. Derudover skal vores nuværende frivilligkoncept justeres, så det også er anvendeligt overfor voksne og ældre.

Derudover skal vi rekruttere frivillige mentorer til efterladte unge i alderen 18 – 24 år.  Mentorerne kalder vi for ”fortrolige voksne”, og de skal støtte særligt unge, med begrænset voksenkontakt efter at have mistet én eller begge forældre.

Dine arbejdsopgaver bliver:

 • Tilrette vores frivilligkoncept, så det også rummer voksne og ældre sørgende, herunder også praktisk tilrettelæggelse af de nye tilbud
 • Udarbejde og gennemføre en markedsføringskampagne og rekrutteringsstrategi, både for at mennesker i sorg bliver opmærksomme på vores nye tilbud og for at finde nye frivillige
 • Opbygge et netværk af samarbejdspartnere
 • Rekruttere fortrolige voksne og efterladte unge, samt gennemførelse af match
 • Løbende uddannelse og supervision af frivillige
 • Eventuelt bidrage til Børn, Unge & Sorgs psykoterapeutiske arbejde, såfremt du har psykologfaglig baggrund


Vi forventer:

 • At du har en relevant socialfaglig uddannelse gerne på kandidatniveau, det kan f.eks. være psykolog eller sociolog, eller andre kandidatoverbygninger inden for det socialfaglige område eller en gennemført psykoterapeutisk uddannelse
 • At du har mindst fem års erhvervserfaring
 • At du har erfaring i arbejdet med frivillige, herunder erfaring med rekruttering, kvalificering og supervision af frivillige. Det vil være en fordel, hvis du har kliniske erfaring med gennemførelse af psykoterapi
 • At du har erfaring med telefonrådgivning
 • At du har erfaring med projektledelse, herunder samarbejde med mange forskellige parter, både internt i Det Nationale Sorgcenter og eksterne parter
 • At du er en dygtig kommunikator i både skrift og tale
 • Eventuel erfaring med evaluering af frivillig-aktiviteter

Ansættelsesvilkår
Vi aflønner efter Statens takster. Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor der skal påregnes aftenarbejde frem til kl. ca. 22 omkring to aftener om ugen. Dertil kommer weekendarbejde nogle gange i løbet af året.

Arbejdssted: Yderst central beliggenhed i København

Ansøgningsprocedure
Hvis du ønsker yderligere informationer eller har spørgsmål til stillingsopslaget, er du velkommen til at kontakte rådgiver og specialkonsulent Susanne Svane på e-mail: ss@sorgcenter.dk eller på tlf.: 70 266 766. Motiveret ansøgning med CV og eksamensbevis sendes til ans.frivillig@sorgcenter.dk. Der indkaldes løbende til samtaler indtil vi har fundet den helt rigtige kandidat. Send derfor din ansøgning så hurtigt som muligt. Ansættelse snarest muligt.

Om Det Nationale Sorgcenter | Børn, Unge & Sorg Børn, Unge & Sorg blev etableret i 2000. Missionen var – og er – at arbejde for, at sygdom og sorg ikke ødelægger livet for børn og unge. Vi hjælper hvert år mere end 2.000 børn og unge, når alvorlig sygdom eller død rammer nærmeste familie. Vi har behandlingscentre i København, Århus og Odense, hvor vi også har tilknyttet frivillige. Det Nationale Sorgcenter, som er et videns- forsknings- og kompetencecenter, blev etableret i 2017 og bygger på Børn, Unge & Sorgs mangeårige erfaringer og succes. Her indsamler, systematiserer og forankrer vi viden om kompliceret sorg og arbejder desuden med at styrke og koordinere forskningen i evidensbaserede behandlingsmetoder og med at koble ny viden sammen med praktiske erfaringer. Vi har ambitioner om, at vores indsats resulterer i en endnu mere effektiv sorgbehandling af børn og unge, men også en bredere del af befolkningen, herunder efterladte voksne og ældre, da vi har evidens for, at vores arbejde ikke bare hjælper den enkelte, men også har en stor samfundsmæssig værdi. Vi modtager midler fra Socialministeriet, Sundhedsstyrelsen, Københavns, Aarhus´ og Frederiksberg Kommuner, fonde, bidrag fra private og virksomheder.

Læs mere på www.sorgcenter.dk