Besøg vores online tilbud:

Brevkassen

Chatten

Linjen

Økonomi- og administrationschef søges snarest muligt

Økonomi- og administrationschef søges snarest muligt

Økonomi- og administrationschef, København

Vil du arbejde for, at sorg ikke ødelægger livet for mennesker? Vil du indgå i ny direktion? Så er stillingen som økonomi- og administrationschef noget for dig.

Om Det Nationale Sorgcenter | Børn, Unge & Sorg
Børn, Unge & Sorg blev etableret i 2000. Missionen var – og er – at arbejde for, at sygdom og sorg ikke ødelægger livet for børn og unge. Vi hjælper hvert år mere end 2.000 børn og unge, når alvorlig sygdom eller død rammer nærmeste familie. Vi har behandlingscentre i København, Århus og Odense. Det Nationale Sorgcenter, som er et videns- forsknings- og kompetencecenter, blev etableret i 2017 og bygger på Børn, Unge & Sorgs mangeårige erfaringer og succes. Her indsamler, systematiserer og forankrer vi viden om kompliceret sorg og arbejder desuden med at styrke og koordinere forskningen i evidensbaserede behandlingsmetoder og med at koble ny viden sammen med praktiske erfaringer. Vi har ambitioner om, at vores indsats resulterer i en endnu mere effektiv sorgbehandling af børn og unge, men også en bredere del af befolkningen, herunder efterladte voksne og ældre, da vi har evidens for, at vores arbejde ikke bare hjælper den enkelte, men også har en stor samfundsmæssig værdi. Vi modtager midler fra Socialministeriet, Sundhedsstyrelsen, Københavns, Aarhus og Frederiksberg Kommuner, fonde, bidrag fra private og virksomheder.

Stillingen som økonomi- og administrationschef
Organisationen er inde i en spændende udvikling, både nationalt og internationalt, og som økonomi- og administrationschef har du et naturligt medansvar for det. Pr. 1.2. 2018 har vi styrket organisationens ledelsesmæssige kompetencer og ressourcer ved at ansætte en vicedirektør. Du kommer til at indgå i direktionen med direktør og vicedirektør og kommer til at referere direkte til direktøren.

Økonomi- og administrationschefens konkrete ansvarsområder og opgaver er bl.a.:

 • Økonomistyring, herunder budgettering, resultatopfølgning og rapportering
 • Udarbejde ansøgninger til puljer og afrapporteringer til fonde og offentlige myndigheder
 • Ansvar for regnskabsfunktion og lønadministration
 • Klargøring af materiale til årsregnskab til brug for revisor
 • Personaleadministration herunder løn- og personalepolitik
 • IT- hardware og administrative systemer, herunder journalisering og digitalisering
 • Intern service
 • Lede og videreudvikle indsamlingsaktiviteter fx Team Giv Håb mv.
 • Personaleledelse af 3 – 5 medarbejdere
 • Udarbejdelse af bestyrelsesmateriale
 • Ad hoc opgaver

Om dig
Du skal som økonomi- og administrationschef være driftssikker og dynamisk. Du skal være den bærende kraft i en stadig udvikling af økonomifunktionen og administrationen i samarbejde med dine medarbejdere og den øvrige direktion. Det forventes, at du som en del af direktionen aktivt sparrer med vicedirektør og direktør om strategi og analyser samt implementerer handleplaner og beslutninger. Som person har du stærke analytiske evner, er i besiddelse af rettidig omhu og arbejder resultatorienteret. Du evner at tage ansvar og ejerskab på opgaverne. Du skal således både kunne sikre den løbende drift og samtidig bidrage til den strategiske udvikling i tæt samspil med den øvrige direktion.

Faglige kvalifikationer:

 • Minimum 5 års ledelseserfaring fra relevant offentligt eller privat virksomhed
 • En samfundsvidenskabelig uddannelse, inden for økonomi
 • Dokumenteret erfaring inden for økonomistyring og projektledelse
 • Erfaring med strategiudvikling og implementering
 • Gerne erfaring med indsamlings- og fundraising aktiviteter

Relevante kompetencer og egenskaber er bl.a.

 • Struktureret og har overblik
 • Dyb kompetence inden for tal og analyser
 • Erfaring med forandringsledelse, personale- og organisationsudvikling
 • Har redskaber og metoder til at sikre, at målene bliver nået og opfyldt
 • Høj arbejdskapacitet
 • At kunne samarbejde på tværs af forskellige fagligheder
 • Dygtig kommunikator i både skrift og tale

Vi tilbyder

 • En plads i direktionen med direktør og vicedirektør
 • Stor indflydelse på udvikling af en organisation på en ambitiøs rejse
 • Ekstern coaching med direktionen
 • Yderst centralt beliggende arbejdsplads i København, i rare og attraktive omgivelser
 • Sundhedsforsikring
 • Fastansættelse med løn i henhold til Statens takster.

Ansøgningsprocedure
For yderligere information kan direktør Preben Engelbrekt kontaktes på tlf. 2561 1262.

Motiveret ansøgning med CV og eksamensbevis sendes til ans.chef@sorgcenter.dk. Der indkaldes løbende til samtaler, så send din ansøgning så hurtigt som muligt. Vi gør brug af test og indhenter efter aftale referencer. Ansættelse snarest muligt.