Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkassen

Chatten

Linjen

Om uddannelsen

Sorgrådgiveruddannelsens formål er at uddanne sygeplejersker og andre velfærdsprofessionelle, som arbejder med sorg i kommunalt og regionalt regi til sorgrådgivere med henblik på at forebygge og håndtere kompliceret sorg.


Uddannelsen er målrettet sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre og andre velfærdsprofessionelle, som i det daglige arbejder med mennesker i sorg.

Den uddannede sorgrådgiver opnår kompetencer, viden og færdigheder inden for:

 

  • Rådgivning og samtaleteknikker med henblik på at vejlede sorgramte og pårørende
  • Teoretiske tilgange til sorgreaktioner og kompliceret sorg
  • At skelne mellem sorg og kompliceret sorg samt henvisning af mennesker, der er i risiko for at udvikle kompliceret sorg
  • Udviklingspsykologi og psykologiske interventionsmetoder til at forebygge og behandle kompliceret sorg
  • Formidling af fagligt stof til velfærdsprofessionelle på sorgområdet, hvilket kan styrke dialogen og nedbryde tabuer
  • Vidensspredning samt undervisning.

Uddannelsen er baseret på deltagernes praksiserfaringer. Der arbejdes med supervision i hele forløbet, og deltagerne får mulighed for at udvikle viden, færdigheder og kompetencer i samspil mellem udviklings-, forsknings- og praksisviden.

Undervisningen varetages af Det Nationale Sorgcenter og Københavns Professionshøjskole.

Undervisningssted
Undervisningen finder sted på Københavns Professionshøjskole
Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse
Tagensvej 18
2200 København N


Bliv sorgrådgiver

Udbydes af Det Nationale Sorgcenter i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.


Praktiske oplysninger

Læs mere om optagelse og adgangskrav på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside:


Omtale

Fagbladet Sygeplejersken, januar 2018, temaside om uddannelsen:

“Sorg som sygdom kræver opkvalificering”