Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkassen

Chatten

Linjen

Projekt Unfair

Om Projekt Unfair

Op mod hver femte ung har oplevet deres far, mor eller søskende blive livstruende syg eller dør. I Børn, Unge & Sorg hører vi tit disse unge fortælle, at de føler sig isoleret og overset af klassekammerater, lærere og studievejledere på deres uddannelse. 

I 2010 lavede Center for Ungdomsforskning undersøgelsen: ”Når det er svært at være ung i Danmark”. Undersøgelsen bekræfter, at unge, der oplever livstruende sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie, i langt højere grad end gennemsnittet oplever problemer, der gør det svært at klare hverdagen. Derfor iværksatte vi i maj 2012 Projekt Unfair. Projektet begyndte i Region Hovedstaden støttet af Socialministeriet og blev i 2013 også udbredt til Region Midtjylland med støtte fra Bestsellerfonden. 

På fyraftensmøder, klasse- og skolebesøg har en psykolog fra Børn, Unge & Sorg samt to frivillige holdt oplæg om, hvordan det er at være ung i gymnasiet og samtidig have sygdom eller død tæt inde på livet. Dermed er mange flere lærere, studievejledere og klassekammerater blevet klædt på til at støtte de elever, hvis forældre er alvorligt syge eller døde. Den støtte er afgørende for, at de forbliver en del af fællesskabet og formår at fuldføre deres uddannelse.

Projektet blev afsluttet i december 2014 med meget gode resultater, og du kan læse den endelige evaluering af projektet nederst på siden. Vi er netop nu i gang med at forankre succesen. Vores frivillige tilbyder fortsat at holde gratis oplæg på skoler, og i samarbejde med Professionshøjskolen UCC tilbyder vi fortsat undervisning til studievejledere. 

Book et skolebesøg

I Børn, Unge & Sorg har vi et stort korps af frivillige unge, som selv har erfaring med alvorligt syge forældre, og som har mistet en forælder gymnasietiden. De frivillige tilbyder at tage ud og holde oplæg på morgensamlinger, i klasser eller i forbindelse med specifikke forløb. Du kan læse mere og booke et besøg her.

 

Læs mere om kurset for studievejledere på Professionshøjskolen UCC

Studievejlederen er for mange unge den person, som de regner med at kunne gå til, hvis de oplever noget svært. Derfor er det vigtigt at kunne håndtere samtaler om sygdom og død i nærmeste familie. Dette kursus sigter mod at give studievejlederne redskaber til netop dét samt til at støtte de unge i at fuldføre deres uddannelse på trods af svære vilkår. Du kan læse mere og tilmelde dig her

 

Evaluering – Projekt Unfair gav mod til at hjælpe

Den afsluttende evaluering af Projekt Unfair viste, at projektet langt hen ad vejen har opnået de ønskede resultater. Især har indsatsen over for studievejlederne været effektfuld. Evalueringen viser, at studievejlederne generelt har haft stort udbytte af fyraftensmøderne og føler sig bedre klædt på til at tage samtaler med en berørt elev, tage emnet op i klassen og til at bedømme, når en berørt ung har brug for yderligere støtte.

Også klassekammeraterne fortæller, at de efter klassebesøget har fået mod på at tale med de berørte unge, og at de har fået viden om, hvad de kan gøre for at hjælpe. Større åbenhed og viden om reaktioner kan på den lange bane skabe større forståelse for den berørte elevs situation og nedbryde den isolation, som de ofte oplever.

Dog har klassebesøgene ifølge de berørte unge 14 dage efter besøget ikke bidraget til en markant ændring i den måde, som klassekammerater og lærere taler med dem på. Men for de berørte unge har klassebesøget alligevel haft afgørende effekt, idet de fortæller, at de er blevet bekræftet i, at deres reaktioner er normale, de føler sig mindre ensomme og har fået øjnene op for, at deres klassekammerater – trods tavsheden – oftest blot er usikre, men tænker på dem.

 

 

Aktuelle tilbud

Projektansvarlige

Ansatte_SusanneSvane_bornungesorg

København:
Susanne Svane
70 266 766 // ss@bornungesorg.dk

 

Ansatte_WinnieRønnow_bornungesorg

 

 

 

 


Aarhus:
Winnie Rønnow
70 266 766 // wr@bornungesorg.dk