Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkassen

Chatten

Linjen

Sorgrådgiveruddannelsen

Sygeplejersker og andre velfærdsprofessionelle, som arbejder med sorg i kommunalt og regionalt regi, kan nu uddanne sig til sorgrådgivere. Det Nationale Sorgcenter har i et tæt samarbejde med Professionshøjskolen Metropol udviklet og sammensat en uddannelse, som giver kompetencer indenfor sorgområdet.

Sorgrådgivere opnår kompetencer til at:

  • Rådgive og understøtte mennesker med sorgreaktioner
  • identificere mennesker, som er i risiko for at udvikle kompliceret sorg
  • Henvise mennesker, der har udviklet kompliceret sorg til rette tilbud
  • Sikre og understøtte videnspredning til velfærdsprofessionelle på sorgområdet
  • Formidle hvordan pårørende til mennesker med sorgreaktioner kan støttes

Centralt i forløbet er forankring og spredning af viden, færdigheder og kompetencer på arbejdspladsen. 

Om kompliceret sorg
Kompliceret sorg er foreslået som diagnose i WHO’s International Classification of Diseases. Kompliceret sorg er en type sorg, hvor savnet, længslen, angsten eller søvnbesværet ikke aftager, men i stedet udvikler sig til en egentlig sygdom. Det sker for hver tiende, som mister en, de elsker.

Problemet er, at disse mennesker ofte bliver fejlbehandlet med antidepressiv medicin eller ikke får den hjælp, de har behov for, fordi sundhedspersonalet ikke ved, hvordan det skal håndteres. Mennesker, der rammes af kompliceret sorg, har brug for at blive mødt af fagpersoner med de rette kompetencer, så deres og familiens liv ikke hæmmes af sorgen.

Næste hold starter op oktober 2018 – tilmeldingsfrist den 1. juli 2018 
Tilmeld dig


Bliv sorgrådgiver

Næste hold starter op oktober 2018 – tilmeldingsfrist den 1. juli 2018 Tilmeld dig

Udbydes af Det Nationale Sorgcenter i samarbejde med Metropol


Omtale

Fagbladet Sygeplejersken, januar 2018, temaside om uddannelsen:

“Sorg som sygdom kræver opkvalificering”