Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkassen

Chatten

Linjen

Uddannelsens opbygning

Der er fokus på, at undervisning og forankring af læring sker i samarbejde med arbejdspladsen.

Uddannelsen svarer til 15 ECTS-point

Uddannelsen gennemføres over en periode på 6 – 9 måneder. Undervisningen tilrettelægges med 5 teorimoduler. Hvert model består af 3 undervisningsdage på Københavns Professionshøjskole og en uddannelsesdag på egen arbejdsplads, hvor deltagerne arbejder med en forbedringsopgave. Uddannelsen er samlet 15 kursusdage og 5 uddannelsesdage i egen praksis. Læringen dokumenteres løbende i en arbejdsportfolio, som fungerer som selvstændig dokumentation af den faglige og personlige udvikling. Uddannelsen afsluttes med en eksamen, der tager afsæt i en præsentationsportfolio. Der må desuden påregnes tid til forberedelse og bearbejdning af undervisning.

Forbedringsmodellen

Forbedring af kvalitet forudsætter ændring af processer. Processer skal ændres så de stabilt og ensartet producerer den kvalitet, man ønsker sig. På uddannelsen anvendes forbedringsmodellen (også kaldet PDSA-modellen).

Forbedringsmodellen er en effektiv og enkel metode til forbedring af processer i en kompleks arbejdssituation.

Forskellige undervisningsformer fremmer læringen

Tilrettelæggelsen af uddannelsen og de anvendte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter uddannelsens læringsmål. Der benyttes forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er på aktiv inddragelse af deltagernes erfaring og kompetencer.